WEBSITE BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Các gói thiết kế website    

 • Website về giáo dục ?

  Thiết kế website đẹp thực hiện xây dựng các website giáo dục, website giáo dục một cách chuyên nghiệp, đẹp và hiệu quả. Thiết kế web giáo dục cần thể hiện tốt nhất các nhân tố sau:

  Web giáo dục chia thành 2 nhóm chính: Giới thiệu Cơ sở đào tạo  Học Online.

  Website về tổ chức ?

  Web giới thiệu Tổ chức là mô hình web có mức độ kỹ thuật, đồ họa ở mức trung bình. Mục đích truy cập web là tìm hiểu thông tin về tổ chức, và thông tin ngành có liên quan.

  Sau đây là những vấn đề cần lưu ý khi xây dựng web Tổ chức:

  Website bán hàng ?

  Web giới thiệu sản phầm, bán hàng chiếm trên 50% các mô hình web đang hoạt động. Web bán hàng phân cấp thành nhiều mức độ phức tạp, nhiều phong cách khác nhau tùy thuộc vào mô hình hoạt động, khả năng đầu tư và kế hoạch dài hạn của chủ web.

  Dưới đây là một số lưu ý khi thiết kế web bán hàng, giới thiệu sản phẩm.

  Website kiến trúc và xây dựng ?

  Đặc điểm chung web Kiến trúc và xây dựng là sự đa dạng ý tưởng trên giao diện. Đặc điểm thể hiện sự sáng tạo, phong cách riêng của từng kiến trúc và xây dựng sư. Mức độ kỹ thuật web ở mức trung bình so với các mô hình web khác.

  Nếu bạn đang có kế hoạch xây dựng web thuộc lĩnh vực này, bạn cần lưu ý một số lời khuyên sau đây:

  Website được Webbay thực hiện

  http://nguoiseo.com kênh dịch vụ chuyên làm SEO web, SEO thương hiệu, SEO sản phẩm của http://webbay.com.vn

  Rất nhiều website sau khi được thiết kế thì chìm ngỉm, không được ai biết đến. Song cũng nhiều website mặc dù được SEO rất bài bản, những cũng không kiếm được tiền từ website.

  Website về bất động sản ?

  Web Bất động sản là thể loại web có rất nhiều tính năng cho khách hàng lựa chọn. Mô hình web Bất Động Sản phân loại thành 2 mô hình, ứng với 2 đối tượng khách hàng chính là Giới thiệu dự án (dành cho chủ đầu tư) hoặc Sàn giao dịch.

  Trước khi xây dựng web Bất Động Sản, bạn cần tìm hiểu các vấn đề sau:

  Website về tin tức, báo chí ?

  Web tin tức, báo chí là mô hình web phổ biến, tính đa dạng cao. Mức độ kỹ thuật của web Tin tức không chỉ thể hiện ở giao diện người dùng, mà còn thể hiện trong hệ thống quản trị nội dung (CMS) và các yếu tố kỹ thuật khác.

  Mức độ phức tạp thường thể hiện ở các chức năng: phân quyền duyệt nội dung nhiều cấp trước khi hiển thị, sử dụng hệ thống lấy dữ liệu tự động, giải pháp chống quá tải, nghẽn đường truyền, tài nguyên phần cứng,...

  Website dịch vụ ?

  Đặc điểm chung các web dịch vụ là giới thiệu. Sản phầm thêm vào giỏ hàng (nếu có) không phải sản phẩm, thay vào đó là các voucher xác nhận. Lĩnh vực web Dịch vụ gồm: Nhà hàng, Thẩm mỹ, Khách sạn, Du lịch, Tư vấn, môi giới bất động sản ... Tính đa lĩnh vực của loại hình dịch vụ tạo ra các tính năng khác biệt tương ứng. 

  Dưới đây là một số điểm sau đây cần lưu ý khi xây dựng web Dịch vụ:

 • Website kiến trúc và xây dựng ?

  Đặc điểm chung web Kiến trúc và xây dựng là sự đa dạng ý tưởng trên giao diện. Đặc điểm thể hiện sự sáng tạo, phong cách riêng của từng kiến trúc và xây dựng sư. Mức độ kỹ thuật web ở mức trung bình so với các mô hình web khác.

  Nếu bạn đang có kế hoạch xây dựng web thuộc lĩnh vực này, bạn cần lưu ý một số lời khuyên sau đây:

  Website về tin tức, báo chí ?

  Web tin tức, báo chí là mô hình web phổ biến, tính đa dạng cao. Mức độ kỹ thuật của web Tin tức không chỉ thể hiện ở giao diện người dùng, mà còn thể hiện trong hệ thống quản trị nội dung (CMS) và các yếu tố kỹ thuật khác.

  Mức độ phức tạp thường thể hiện ở các chức năng: phân quyền duyệt nội dung nhiều cấp trước khi hiển thị, sử dụng hệ thống lấy dữ liệu tự động, giải pháp chống quá tải, nghẽn đường truyền, tài nguyên phần cứng,...

  Website về giáo dục ?

  Thiết kế website đẹp thực hiện xây dựng các website giáo dục, website giáo dục một cách chuyên nghiệp, đẹp và hiệu quả. Thiết kế web giáo dục cần thể hiện tốt nhất các nhân tố sau:

  Web giáo dục chia thành 2 nhóm chính: Giới thiệu Cơ sở đào tạo  Học Online.

  Website về bất động sản ?

  Web Bất động sản là thể loại web có rất nhiều tính năng cho khách hàng lựa chọn. Mô hình web Bất Động Sản phân loại thành 2 mô hình, ứng với 2 đối tượng khách hàng chính là Giới thiệu dự án (dành cho chủ đầu tư) hoặc Sàn giao dịch.

  Trước khi xây dựng web Bất Động Sản, bạn cần tìm hiểu các vấn đề sau:

  Website dịch vụ ?

  Đặc điểm chung các web dịch vụ là giới thiệu. Sản phầm thêm vào giỏ hàng (nếu có) không phải sản phẩm, thay vào đó là các voucher xác nhận. Lĩnh vực web Dịch vụ gồm: Nhà hàng, Thẩm mỹ, Khách sạn, Du lịch, Tư vấn, môi giới bất động sản ... Tính đa lĩnh vực của loại hình dịch vụ tạo ra các tính năng khác biệt tương ứng. 

  Dưới đây là một số điểm sau đây cần lưu ý khi xây dựng web Dịch vụ:

  Website được Webbay thực hiện

  http://nguoiseo.com kênh dịch vụ chuyên làm SEO web, SEO thương hiệu, SEO sản phẩm của http://webbay.com.vn

  Rất nhiều website sau khi được thiết kế thì chìm ngỉm, không được ai biết đến. Song cũng nhiều website mặc dù được SEO rất bài bản, những cũng không kiếm được tiền từ website.

  Website về tổ chức ?

  Web giới thiệu Tổ chức là mô hình web có mức độ kỹ thuật, đồ họa ở mức trung bình. Mục đích truy cập web là tìm hiểu thông tin về tổ chức, và thông tin ngành có liên quan.

  Sau đây là những vấn đề cần lưu ý khi xây dựng web Tổ chức:

  Website bán hàng ?

  Web giới thiệu sản phầm, bán hàng chiếm trên 50% các mô hình web đang hoạt động. Web bán hàng phân cấp thành nhiều mức độ phức tạp, nhiều phong cách khác nhau tùy thuộc vào mô hình hoạt động, khả năng đầu tư và kế hoạch dài hạn của chủ web.

  Dưới đây là một số lưu ý khi thiết kế web bán hàng, giới thiệu sản phẩm.

 • Website về tổ chức ?

  Web giới thiệu Tổ chức là mô hình web có mức độ kỹ thuật, đồ họa ở mức trung bình. Mục đích truy cập web là tìm hiểu thông tin về tổ chức, và thông tin ngành có liên quan.

  Sau đây là những vấn đề cần lưu ý khi xây dựng web Tổ chức:

  Website về tin tức, báo chí ?

  Web tin tức, báo chí là mô hình web phổ biến, tính đa dạng cao. Mức độ kỹ thuật của web Tin tức không chỉ thể hiện ở giao diện người dùng, mà còn thể hiện trong hệ thống quản trị nội dung (CMS) và các yếu tố kỹ thuật khác.

  Mức độ phức tạp thường thể hiện ở các chức năng: phân quyền duyệt nội dung nhiều cấp trước khi hiển thị, sử dụng hệ thống lấy dữ liệu tự động, giải pháp chống quá tải, nghẽn đường truyền, tài nguyên phần cứng,...

  Website bán hàng ?

  Web giới thiệu sản phầm, bán hàng chiếm trên 50% các mô hình web đang hoạt động. Web bán hàng phân cấp thành nhiều mức độ phức tạp, nhiều phong cách khác nhau tùy thuộc vào mô hình hoạt động, khả năng đầu tư và kế hoạch dài hạn của chủ web.

  Dưới đây là một số lưu ý khi thiết kế web bán hàng, giới thiệu sản phẩm.

  Website được Webbay thực hiện

  http://nguoiseo.com kênh dịch vụ chuyên làm SEO web, SEO thương hiệu, SEO sản phẩm của http://webbay.com.vn

  Rất nhiều website sau khi được thiết kế thì chìm ngỉm, không được ai biết đến. Song cũng nhiều website mặc dù được SEO rất bài bản, những cũng không kiếm được tiền từ website.

  Website về bất động sản ?

  Web Bất động sản là thể loại web có rất nhiều tính năng cho khách hàng lựa chọn. Mô hình web Bất Động Sản phân loại thành 2 mô hình, ứng với 2 đối tượng khách hàng chính là Giới thiệu dự án (dành cho chủ đầu tư) hoặc Sàn giao dịch.

  Trước khi xây dựng web Bất Động Sản, bạn cần tìm hiểu các vấn đề sau:

  Website về giáo dục ?

  Thiết kế website đẹp thực hiện xây dựng các website giáo dục, website giáo dục một cách chuyên nghiệp, đẹp và hiệu quả. Thiết kế web giáo dục cần thể hiện tốt nhất các nhân tố sau:

  Web giáo dục chia thành 2 nhóm chính: Giới thiệu Cơ sở đào tạo  Học Online.

  Website dịch vụ ?

  Đặc điểm chung các web dịch vụ là giới thiệu. Sản phầm thêm vào giỏ hàng (nếu có) không phải sản phẩm, thay vào đó là các voucher xác nhận. Lĩnh vực web Dịch vụ gồm: Nhà hàng, Thẩm mỹ, Khách sạn, Du lịch, Tư vấn, môi giới bất động sản ... Tính đa lĩnh vực của loại hình dịch vụ tạo ra các tính năng khác biệt tương ứng. 

  Dưới đây là một số điểm sau đây cần lưu ý khi xây dựng web Dịch vụ:

  Website kiến trúc và xây dựng ?

  Đặc điểm chung web Kiến trúc và xây dựng là sự đa dạng ý tưởng trên giao diện. Đặc điểm thể hiện sự sáng tạo, phong cách riêng của từng kiến trúc và xây dựng sư. Mức độ kỹ thuật web ở mức trung bình so với các mô hình web khác.

  Nếu bạn đang có kế hoạch xây dựng web thuộc lĩnh vực này, bạn cần lưu ý một số lời khuyên sau đây:

 • Website về tin tức, báo chí ?

  Web tin tức, báo chí là mô hình web phổ biến, tính đa dạng cao. Mức độ kỹ thuật của web Tin tức không chỉ thể hiện ở giao diện người dùng, mà còn thể hiện trong hệ thống quản trị nội dung (CMS) và các yếu tố kỹ thuật khác.

  Mức độ phức tạp thường thể hiện ở các chức năng: phân quyền duyệt nội dung nhiều cấp trước khi hiển thị, sử dụng hệ thống lấy dữ liệu tự động, giải pháp chống quá tải, nghẽn đường truyền, tài nguyên phần cứng,...

  Website bán hàng ?

  Web giới thiệu sản phầm, bán hàng chiếm trên 50% các mô hình web đang hoạt động. Web bán hàng phân cấp thành nhiều mức độ phức tạp, nhiều phong cách khác nhau tùy thuộc vào mô hình hoạt động, khả năng đầu tư và kế hoạch dài hạn của chủ web.

  Dưới đây là một số lưu ý khi thiết kế web bán hàng, giới thiệu sản phẩm.

  Website được Webbay thực hiện

  http://nguoiseo.com kênh dịch vụ chuyên làm SEO web, SEO thương hiệu, SEO sản phẩm của http://webbay.com.vn

  Rất nhiều website sau khi được thiết kế thì chìm ngỉm, không được ai biết đến. Song cũng nhiều website mặc dù được SEO rất bài bản, những cũng không kiếm được tiền từ website.

  Website về giáo dục ?

  Thiết kế website đẹp thực hiện xây dựng các website giáo dục, website giáo dục một cách chuyên nghiệp, đẹp và hiệu quả. Thiết kế web giáo dục cần thể hiện tốt nhất các nhân tố sau:

  Web giáo dục chia thành 2 nhóm chính: Giới thiệu Cơ sở đào tạo  Học Online.

  Website kiến trúc và xây dựng ?

  Đặc điểm chung web Kiến trúc và xây dựng là sự đa dạng ý tưởng trên giao diện. Đặc điểm thể hiện sự sáng tạo, phong cách riêng của từng kiến trúc và xây dựng sư. Mức độ kỹ thuật web ở mức trung bình so với các mô hình web khác.

  Nếu bạn đang có kế hoạch xây dựng web thuộc lĩnh vực này, bạn cần lưu ý một số lời khuyên sau đây:

  Website về bất động sản ?

  Web Bất động sản là thể loại web có rất nhiều tính năng cho khách hàng lựa chọn. Mô hình web Bất Động Sản phân loại thành 2 mô hình, ứng với 2 đối tượng khách hàng chính là Giới thiệu dự án (dành cho chủ đầu tư) hoặc Sàn giao dịch.

  Trước khi xây dựng web Bất Động Sản, bạn cần tìm hiểu các vấn đề sau:

  Website dịch vụ ?

  Đặc điểm chung các web dịch vụ là giới thiệu. Sản phầm thêm vào giỏ hàng (nếu có) không phải sản phẩm, thay vào đó là các voucher xác nhận. Lĩnh vực web Dịch vụ gồm: Nhà hàng, Thẩm mỹ, Khách sạn, Du lịch, Tư vấn, môi giới bất động sản ... Tính đa lĩnh vực của loại hình dịch vụ tạo ra các tính năng khác biệt tương ứng. 

  Dưới đây là một số điểm sau đây cần lưu ý khi xây dựng web Dịch vụ:

  Website về tổ chức ?

  Web giới thiệu Tổ chức là mô hình web có mức độ kỹ thuật, đồ họa ở mức trung bình. Mục đích truy cập web là tìm hiểu thông tin về tổ chức, và thông tin ngành có liên quan.

  Sau đây là những vấn đề cần lưu ý khi xây dựng web Tổ chức:

 • Website về tổ chức ?

  Web giới thiệu Tổ chức là mô hình web có mức độ kỹ thuật, đồ họa ở mức trung bình. Mục đích truy cập web là tìm hiểu thông tin về tổ chức, và thông tin ngành có liên quan.

  Sau đây là những vấn đề cần lưu ý khi xây dựng web Tổ chức:

  Website bán hàng ?

  Web giới thiệu sản phầm, bán hàng chiếm trên 50% các mô hình web đang hoạt động. Web bán hàng phân cấp thành nhiều mức độ phức tạp, nhiều phong cách khác nhau tùy thuộc vào mô hình hoạt động, khả năng đầu tư và kế hoạch dài hạn của chủ web.

  Dưới đây là một số lưu ý khi thiết kế web bán hàng, giới thiệu sản phẩm.

  Website về giáo dục ?

  Thiết kế website đẹp thực hiện xây dựng các website giáo dục, website giáo dục một cách chuyên nghiệp, đẹp và hiệu quả. Thiết kế web giáo dục cần thể hiện tốt nhất các nhân tố sau:

  Web giáo dục chia thành 2 nhóm chính: Giới thiệu Cơ sở đào tạo  Học Online.

  Website về tin tức, báo chí ?

  Web tin tức, báo chí là mô hình web phổ biến, tính đa dạng cao. Mức độ kỹ thuật của web Tin tức không chỉ thể hiện ở giao diện người dùng, mà còn thể hiện trong hệ thống quản trị nội dung (CMS) và các yếu tố kỹ thuật khác.

  Mức độ phức tạp thường thể hiện ở các chức năng: phân quyền duyệt nội dung nhiều cấp trước khi hiển thị, sử dụng hệ thống lấy dữ liệu tự động, giải pháp chống quá tải, nghẽn đường truyền, tài nguyên phần cứng,...

  Website về bất động sản ?

  Web Bất động sản là thể loại web có rất nhiều tính năng cho khách hàng lựa chọn. Mô hình web Bất Động Sản phân loại thành 2 mô hình, ứng với 2 đối tượng khách hàng chính là Giới thiệu dự án (dành cho chủ đầu tư) hoặc Sàn giao dịch.

  Trước khi xây dựng web Bất Động Sản, bạn cần tìm hiểu các vấn đề sau:

  Website dịch vụ ?

  Đặc điểm chung các web dịch vụ là giới thiệu. Sản phầm thêm vào giỏ hàng (nếu có) không phải sản phẩm, thay vào đó là các voucher xác nhận. Lĩnh vực web Dịch vụ gồm: Nhà hàng, Thẩm mỹ, Khách sạn, Du lịch, Tư vấn, môi giới bất động sản ... Tính đa lĩnh vực của loại hình dịch vụ tạo ra các tính năng khác biệt tương ứng. 

  Dưới đây là một số điểm sau đây cần lưu ý khi xây dựng web Dịch vụ:

  Website kiến trúc và xây dựng ?

  Đặc điểm chung web Kiến trúc và xây dựng là sự đa dạng ý tưởng trên giao diện. Đặc điểm thể hiện sự sáng tạo, phong cách riêng của từng kiến trúc và xây dựng sư. Mức độ kỹ thuật web ở mức trung bình so với các mô hình web khác.

  Nếu bạn đang có kế hoạch xây dựng web thuộc lĩnh vực này, bạn cần lưu ý một số lời khuyên sau đây:

  Website được Webbay thực hiện

  http://nguoiseo.com kênh dịch vụ chuyên làm SEO web, SEO thương hiệu, SEO sản phẩm của http://webbay.com.vn

  Rất nhiều website sau khi được thiết kế thì chìm ngỉm, không được ai biết đến. Song cũng nhiều website mặc dù được SEO rất bài bản, những cũng không kiếm được tiền từ website.

 • Website kiến trúc và xây dựng ?

  Đặc điểm chung web Kiến trúc và xây dựng là sự đa dạng ý tưởng trên giao diện. Đặc điểm thể hiện sự sáng tạo, phong cách riêng của từng kiến trúc và xây dựng sư. Mức độ kỹ thuật web ở mức trung bình so với các mô hình web khác.

  Nếu bạn đang có kế hoạch xây dựng web thuộc lĩnh vực này, bạn cần lưu ý một số lời khuyên sau đây:

  Website về giáo dục ?

  Thiết kế website đẹp thực hiện xây dựng các website giáo dục, website giáo dục một cách chuyên nghiệp, đẹp và hiệu quả. Thiết kế web giáo dục cần thể hiện tốt nhất các nhân tố sau:

  Web giáo dục chia thành 2 nhóm chính: Giới thiệu Cơ sở đào tạo  Học Online.

  Website dịch vụ ?

  Đặc điểm chung các web dịch vụ là giới thiệu. Sản phầm thêm vào giỏ hàng (nếu có) không phải sản phẩm, thay vào đó là các voucher xác nhận. Lĩnh vực web Dịch vụ gồm: Nhà hàng, Thẩm mỹ, Khách sạn, Du lịch, Tư vấn, môi giới bất động sản ... Tính đa lĩnh vực của loại hình dịch vụ tạo ra các tính năng khác biệt tương ứng. 

  Dưới đây là một số điểm sau đây cần lưu ý khi xây dựng web Dịch vụ:

  Website được Webbay thực hiện

  http://nguoiseo.com kênh dịch vụ chuyên làm SEO web, SEO thương hiệu, SEO sản phẩm của http://webbay.com.vn

  Rất nhiều website sau khi được thiết kế thì chìm ngỉm, không được ai biết đến. Song cũng nhiều website mặc dù được SEO rất bài bản, những cũng không kiếm được tiền từ website.

  Website về bất động sản ?

  Web Bất động sản là thể loại web có rất nhiều tính năng cho khách hàng lựa chọn. Mô hình web Bất Động Sản phân loại thành 2 mô hình, ứng với 2 đối tượng khách hàng chính là Giới thiệu dự án (dành cho chủ đầu tư) hoặc Sàn giao dịch.

  Trước khi xây dựng web Bất Động Sản, bạn cần tìm hiểu các vấn đề sau:

  Website bán hàng ?

  Web giới thiệu sản phầm, bán hàng chiếm trên 50% các mô hình web đang hoạt động. Web bán hàng phân cấp thành nhiều mức độ phức tạp, nhiều phong cách khác nhau tùy thuộc vào mô hình hoạt động, khả năng đầu tư và kế hoạch dài hạn của chủ web.

  Dưới đây là một số lưu ý khi thiết kế web bán hàng, giới thiệu sản phẩm.

  Website về tổ chức ?

  Web giới thiệu Tổ chức là mô hình web có mức độ kỹ thuật, đồ họa ở mức trung bình. Mục đích truy cập web là tìm hiểu thông tin về tổ chức, và thông tin ngành có liên quan.

  Sau đây là những vấn đề cần lưu ý khi xây dựng web Tổ chức:

  Website về tin tức, báo chí ?

  Web tin tức, báo chí là mô hình web phổ biến, tính đa dạng cao. Mức độ kỹ thuật của web Tin tức không chỉ thể hiện ở giao diện người dùng, mà còn thể hiện trong hệ thống quản trị nội dung (CMS) và các yếu tố kỹ thuật khác.

  Mức độ phức tạp thường thể hiện ở các chức năng: phân quyền duyệt nội dung nhiều cấp trước khi hiển thị, sử dụng hệ thống lấy dữ liệu tự động, giải pháp chống quá tải, nghẽn đường truyền, tài nguyên phần cứng,...

 • Website về tin tức, báo chí ?

  Web tin tức, báo chí là mô hình web phổ biến, tính đa dạng cao. Mức độ kỹ thuật của web Tin tức không chỉ thể hiện ở giao diện người dùng, mà còn thể hiện trong hệ thống quản trị nội dung (CMS) và các yếu tố kỹ thuật khác.

  Mức độ phức tạp thường thể hiện ở các chức năng: phân quyền duyệt nội dung nhiều cấp trước khi hiển thị, sử dụng hệ thống lấy dữ liệu tự động, giải pháp chống quá tải, nghẽn đường truyền, tài nguyên phần cứng,...

  Website được Webbay thực hiện

  http://nguoiseo.com kênh dịch vụ chuyên làm SEO web, SEO thương hiệu, SEO sản phẩm của http://webbay.com.vn

  Rất nhiều website sau khi được thiết kế thì chìm ngỉm, không được ai biết đến. Song cũng nhiều website mặc dù được SEO rất bài bản, những cũng không kiếm được tiền từ website.

  Website về giáo dục ?

  Thiết kế website đẹp thực hiện xây dựng các website giáo dục, website giáo dục một cách chuyên nghiệp, đẹp và hiệu quả. Thiết kế web giáo dục cần thể hiện tốt nhất các nhân tố sau:

  Web giáo dục chia thành 2 nhóm chính: Giới thiệu Cơ sở đào tạo  Học Online.

  Website về tổ chức ?

  Web giới thiệu Tổ chức là mô hình web có mức độ kỹ thuật, đồ họa ở mức trung bình. Mục đích truy cập web là tìm hiểu thông tin về tổ chức, và thông tin ngành có liên quan.

  Sau đây là những vấn đề cần lưu ý khi xây dựng web Tổ chức:

  Website về bất động sản ?

  Web Bất động sản là thể loại web có rất nhiều tính năng cho khách hàng lựa chọn. Mô hình web Bất Động Sản phân loại thành 2 mô hình, ứng với 2 đối tượng khách hàng chính là Giới thiệu dự án (dành cho chủ đầu tư) hoặc Sàn giao dịch.

  Trước khi xây dựng web Bất Động Sản, bạn cần tìm hiểu các vấn đề sau:

  Website dịch vụ ?

  Đặc điểm chung các web dịch vụ là giới thiệu. Sản phầm thêm vào giỏ hàng (nếu có) không phải sản phẩm, thay vào đó là các voucher xác nhận. Lĩnh vực web Dịch vụ gồm: Nhà hàng, Thẩm mỹ, Khách sạn, Du lịch, Tư vấn, môi giới bất động sản ... Tính đa lĩnh vực của loại hình dịch vụ tạo ra các tính năng khác biệt tương ứng. 

  Dưới đây là một số điểm sau đây cần lưu ý khi xây dựng web Dịch vụ:

  Website bán hàng ?

  Web giới thiệu sản phầm, bán hàng chiếm trên 50% các mô hình web đang hoạt động. Web bán hàng phân cấp thành nhiều mức độ phức tạp, nhiều phong cách khác nhau tùy thuộc vào mô hình hoạt động, khả năng đầu tư và kế hoạch dài hạn của chủ web.

  Dưới đây là một số lưu ý khi thiết kế web bán hàng, giới thiệu sản phẩm.

  Website kiến trúc và xây dựng ?

  Đặc điểm chung web Kiến trúc và xây dựng là sự đa dạng ý tưởng trên giao diện. Đặc điểm thể hiện sự sáng tạo, phong cách riêng của từng kiến trúc và xây dựng sư. Mức độ kỹ thuật web ở mức trung bình so với các mô hình web khác.

  Nếu bạn đang có kế hoạch xây dựng web thuộc lĩnh vực này, bạn cần lưu ý một số lời khuyên sau đây:

 • Website về tổ chức ?

  Web giới thiệu Tổ chức là mô hình web có mức độ kỹ thuật, đồ họa ở mức trung bình. Mục đích truy cập web là tìm hiểu thông tin về tổ chức, và thông tin ngành có liên quan.

  Sau đây là những vấn đề cần lưu ý khi xây dựng web Tổ chức:

  Website được Webbay thực hiện

  http://nguoiseo.com kênh dịch vụ chuyên làm SEO web, SEO thương hiệu, SEO sản phẩm của http://webbay.com.vn

  Rất nhiều website sau khi được thiết kế thì chìm ngỉm, không được ai biết đến. Song cũng nhiều website mặc dù được SEO rất bài bản, những cũng không kiếm được tiền từ website.

  Website về giáo dục ?

  Thiết kế website đẹp thực hiện xây dựng các website giáo dục, website giáo dục một cách chuyên nghiệp, đẹp và hiệu quả. Thiết kế web giáo dục cần thể hiện tốt nhất các nhân tố sau:

  Web giáo dục chia thành 2 nhóm chính: Giới thiệu Cơ sở đào tạo  Học Online.

  Website dịch vụ ?

  Đặc điểm chung các web dịch vụ là giới thiệu. Sản phầm thêm vào giỏ hàng (nếu có) không phải sản phẩm, thay vào đó là các voucher xác nhận. Lĩnh vực web Dịch vụ gồm: Nhà hàng, Thẩm mỹ, Khách sạn, Du lịch, Tư vấn, môi giới bất động sản ... Tính đa lĩnh vực của loại hình dịch vụ tạo ra các tính năng khác biệt tương ứng. 

  Dưới đây là một số điểm sau đây cần lưu ý khi xây dựng web Dịch vụ:

  Website kiến trúc và xây dựng ?

  Đặc điểm chung web Kiến trúc và xây dựng là sự đa dạng ý tưởng trên giao diện. Đặc điểm thể hiện sự sáng tạo, phong cách riêng của từng kiến trúc và xây dựng sư. Mức độ kỹ thuật web ở mức trung bình so với các mô hình web khác.

  Nếu bạn đang có kế hoạch xây dựng web thuộc lĩnh vực này, bạn cần lưu ý một số lời khuyên sau đây:

  Website về tin tức, báo chí ?

  Web tin tức, báo chí là mô hình web phổ biến, tính đa dạng cao. Mức độ kỹ thuật của web Tin tức không chỉ thể hiện ở giao diện người dùng, mà còn thể hiện trong hệ thống quản trị nội dung (CMS) và các yếu tố kỹ thuật khác.

  Mức độ phức tạp thường thể hiện ở các chức năng: phân quyền duyệt nội dung nhiều cấp trước khi hiển thị, sử dụng hệ thống lấy dữ liệu tự động, giải pháp chống quá tải, nghẽn đường truyền, tài nguyên phần cứng,...

  Website bán hàng ?

  Web giới thiệu sản phầm, bán hàng chiếm trên 50% các mô hình web đang hoạt động. Web bán hàng phân cấp thành nhiều mức độ phức tạp, nhiều phong cách khác nhau tùy thuộc vào mô hình hoạt động, khả năng đầu tư và kế hoạch dài hạn của chủ web.

  Dưới đây là một số lưu ý khi thiết kế web bán hàng, giới thiệu sản phẩm.

  Website về bất động sản ?

  Web Bất động sản là thể loại web có rất nhiều tính năng cho khách hàng lựa chọn. Mô hình web Bất Động Sản phân loại thành 2 mô hình, ứng với 2 đối tượng khách hàng chính là Giới thiệu dự án (dành cho chủ đầu tư) hoặc Sàn giao dịch.

  Trước khi xây dựng web Bất Động Sản, bạn cần tìm hiểu các vấn đề sau:

 • Đã từng học và làm marketing nhiều nơi để phục vụ công việc, nhưng khi tìm nhà thiết kế và SEO thương hiệu Menta, tôi đã băn khoăn và chọn ra nhiều đối tác, song  lại quyết đinh là Webbay và Nguoiseo.com làm đối tác thiết kế web và SEO thương hiệu lâu dài cho Menta.

  Sau thời gian, tôi rất hài lòng với cách làm của họ từ sự nhiệt tình của nhân viên đến cách thể hiện của họ bằng việc làm mà  doanh thu của các cửa hàng của Menta đã tăng 200% là sự ngạc nhiên với tôi. http://menta.com.vn  Mọi người có thể kiểm chứng website của tôi.

  Chị Phương - MENTA

 • Với nhiều năm kinh doanh đồ gỗ nội thất, mình đã có website, song vẫn không có được hiệu quả từ website ! Sau khi đến và chọn Webbay và Nguoiseo.com làm đối tác thiết kế web và SEO thương hiệu lâu dài cho cty.

  Trong thời gian ngắn, cty đã có những khách hàng online, những khách hàng biết đến Nội thất Quốc Đạt qua website mới. http://goquocdat.com.vn   Mọi người có thể kiểm chứng website của tôi.

  Chị Hảo - Nội thất Quốc Đạt

 • http://botlamkem.com thành công là do mình tự làm SEO, nhưng sau khi chọn Webbay  Nguoiseo.com làm đối tác thiết kế web và SEO thương hiệu lâu dài cho http://vuakem.com  thì mình rất ngạc nhiên với sự tăng trưởng ranking của site này..

  Trong thời gian ngắn, mà http://vuakem.com đã được khá nhiều người biết tới và gần như thay thế được cả http://botlamkem.com đã làm nhiều năm trước.

  Mr Tuấn - CEO Vua kem

 • Nhiều ngày lên mạng tìm kiếm nhà thiết kế website, SEO thương hiệu, mình đã chọn Webbay  Nguoiseo.com làm đối tác thiết kế web và SEO thương hiệu lâu dài cho http://ifruit.com.vn  và mình cũng rất bất ngờ với sự phát triển của site này..

  Mới được thiết kế và SEO, nhưng http://ifruit.com.vn  đã được mọi người biết đến, thưởng thức sản phẩm của ifruit.

  Bà Nguyễn Thị Mai - Ifruit

 • Cửa hàng Bánh ngọt Singapore của mình ra đời cũng khá lâu rồi, nhưng việc bán hàng online là rất khó, thế nhưng từ lúc có http://banhngotsingapore.com , các contact từ web khá nhiều! Đó là từ lúc mình đã chọn Webbay và Nguoiseo.com làm đối tác thiết kế web và SEO thương hiệu lâu dài cho thương hiệu này.

  Cảm ơn ! Webbay và nguoiseo.com, đơn vị thiết kế và SEO. http://banhngotsingapore.com sẽ phát triển hơn nữa nhờ nhiều vào chiến lược phát triển của bạn.

  Chị Hoa - Bánh ngọt Singapore

 • Người đẹp Huế, chủ nhân của của htp://gelato.com.vn đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu marketing online, nhưng việc viếp cận khách hàng vẫn rất khó, nhưng htp://gelato.com.vn đi vào hoạt động, các contact từ web khá nhiều! 

  Cảm ơn ! Webbay và nguoiseo.com, đơn vị thiết kế và SEO.htp://gelato.com.vn sẽ phát triển hơn nữa nhờ nhiều vào chiến lược phát triển của bạn.

  Chị Cúc - Gelato